Dvojjazyčná detská literatúra

https://deskliteratur.at

DESK (deutsch-slowakisch) je dvojjazyčná detská literatúra.
Detské riekanky, rozprávky a bájky sú zrkadlovo preložené do nemeckého jazyka a sprevádzané krásnymi ilustráciami. Obľúbené sú i obrazový slovník a maľované čítanie.

Email: jarmilaroser@gmail.com